• Call us now
 • Telegram
 • Zalo Me
 • Mail to: info@vietfit.com.vn
 • Facebook Message

CÔNG TY 067

Địa chỉ: Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 66 733 777 – (024) 66 739 777

Hotline: 0868 77 3737 – 0765 067 067 – 0778 067 067

Email: info@vietfit.com.vn

Gửi tin nhắn

  Liên hệ

  • Số 38 Đường ven hồ Hạ Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • (024) 66 733 777 – (024) 66 739 777
  • 0868 77 3737 – 0765 067 067 – 0778 067 067